martes, 12 de mayo de 2009

1 comentario:

Cristina Ceide dijo...

2,5 - L'album no segueix els criteris que es demanàven en l'enunciat de l'activitat, ni l'esquema previa que vau lliurar. Les fotos estan desordenades, pujades sense cap criteri. Hi fotos molt semblants, i moltes a les que no surt ningú de 4rt d'ESO, o que no tenen res a veure amb l'àlbum. Poques fotos tenen peu de foto, i són poc descriptius.