jueves, 4 de diciembre de 2008

L'absolutisme

El renaixement,des del segle xv,els reis europeus van a començar a governar monarques autoritaris i absoluts.Les agitacions socials les guerres de religió del segle XVI van crear una situació d'inseguretat.
Les monarquies de l'Europa occidental van augmentar lesseves atribucions polítiques i van retallar les de la noblesa feudal en les decisions que afectaven al govern de l'estat, tot permetent,
Florentí Maquiqvel el princp(1532)el queserien les bases de l'estat absolutista.Maquiavel hi assegura.