jueves, 4 de diciembre de 2008

L'absolutisme

El renaixement,des del segle xv,els reis europeus van a començar a governar monarques autoritaris i absoluts.Les agitacions socials les guerres de religió del segle XVI van crear una situació d'inseguretat.
Les monarquies de l'Europa occidental van augmentar lesseves atribucions polítiques i van retallar les de la noblesa feudal en les decisions que afectaven al govern de l'estat, tot permetent,
Florentí Maquiqvel el princp(1532)el queserien les bases de l'estat absolutista.Maquiavel hi assegura.

No hay comentarios: